Bulgaria

Download information leaflet

Мястото за среща . . .
на всички, които ползват и произвеждат Сравнителни Материали (RM)

Кои сме ние

Целта на Европейския Виртуален Институт за Сравнителни Материали (VIRM) е да предостави Мястото за среща на общността с интереси към Сравнителните Материали. Той активно въвлича консорциум от експерти от цяла Европа, обхващайки научно-развойни организации, държавни и частни лаборатории, производители на сравнителни материали и промишлеността.

Целта е да се облекчи разпространението на информация и съвети, ноу-хау и помощ върху Сравнителни Материали (RM) и свързаните с тях области. Новаторският характер на VIRM се съдържа в неговата виртуална структура – комбинация на минимална логистична инфраструктура с максималната ефективност на една общоевропейска ICT мрежа.

VIRM е създаден като юридическо лице, неправителствена организация с идеална цел, ръководена и управлявана от своите членове, установен в Люксембург. VIRM включва 18 член-съоснователи, всичките от тях са ключови участници в Европейскaта RM общност. Целта на асоциацията е да подобри контрола на качеството на продукти и процеси чрез насърчаване, катализиране и способстване за повишено използване на сравнителни материали и сродни подходи (калибриране, изпитване за пригодност и акредитация) в областите на околната среда, храните, промишлените продукти, фармацията и медицината, но без да се ограничава само с тях.

Гишето за помощ е в Италия (QualityConsult, Rome).

За кого?
VIRM се разпростира до всеки, който трябва да поддържа високо ниво на качество в своята работа. Коректните измервания са от съществено значение за поддържането и контрола на качеството на продуктите и процесите при изследванията, производството и търговията. Те осигуряват изпълнението на националните изисквания и по този начин поддържат индустрията за постигане на устойчив икономически растеж.

Какво предлагаме
Чрез своята уеб-страница VIRM предлага широк обхват от полезни средства в областта на сравнителните материали (RM) и контрола на качеството (QC). Уебсайтът на Виртуалния институт е ключовата връзка между членовете на VIRM. Той предлага широки възможности за търсене (на хора, проекти, Сравнителни материали и др.) и е централно място за разпространение на Ваша информация (www.VIRM.net). Членуващите и членовете ще имат неограничен достъп до общата информация, с редовни бюлетини и информация за производители и потребители на RM. Тези възможности ще включват:

·         база данни с търсачка (напр. ‘Намери RM’, която включва модерни възможности за търсене)

·         библиотека от депозирани статии (за сваляне), указания отнасящи се до Сравнителни материали, осигуряване на качеството, контрол на качеството, рутинен анализ и др.

·         връзки в мрежата към подобни проекти и допълнителни бази данни

·         мероприятия (конференции, семинари, обучение)

·         производители на RM

·         помощ и съвети към крайните потребители

·         речник на термините

·         отворени граници, чрез Национални Контактни Лица (NCP) за преодоляване на езиковите бариери

·         връзки към всички участници в RM общността

·         ‘Табло за обяви’; направете видимо това, което искате да покажете относно Сравнителните материали

·         електронен Бюлетин

·         консултантски услуги, съвети от експерти върху сложни въпроси по поръчка

·         намерете обслужване от специалист

И още особености и подробности:
Гишето за помощ на VIRM
Това е единственият физически елемент на Виртуалния Институт. Той действа като Техническо консултантско бюро, комутаторно табло за експертно познание и секретариат. Неговият щат се занимава с непрекъснатото обновяване на уеб-сайта, но също така ще бъде на разположение за Вашите въпроси. Те насочват Вашите запитвания към специалист-член на VIRM (info@VIRM.net).

Национални контактни лица
Националните контактни лица (NCP) се намират във всички европейски страни. Те ще разпространяват информация, готови са за Вашите въпроси и говорят на Вашия език.

Бюлетин
Опреснете по e-mail на всеки две седмици последната информация, новости, конференции, нови RM и др. от RM общността.

Връзки
VIRM ще свърже всички участници от RM общността. Той ще осигури връзки към производители и потребители, към международни организации: към Вас.

Член или абонат?
Абонирането Ви дава достъп до всички услуги на VIRM, абониране за Бюлетина, използване на базите данни, теглене на информационни файлове и др. Годишната такса е 150 €; за намаления на таксите вижте нашия уеб-сайт www.VIRM.net.

Присъединете се към нас и прибавете стойност на Вашия бизнес.

Свържете се с нас
Националното Контактно Лице на Виртуалния Институт за Сравнителни Материали VIRM за България е:

Чл. кор. проф. дхн Димитър Цалев

Софийски университет “Св. Кл. Охридски”

Химически факултет

Бул. “Джеймз Баучър” 1, София 1164

E-mail адрес: tsalev@chem.uni-sofia.bg

Тел.:            (+359) (2) 8161318

Факс:           (+359) (2) 9625438

Посетете нашия уебсайт:  http://www.VIRM.net

За въпроси и коментари се свържете с нашето международно Гише за помощ на адреса:  info@VIRM.net.

Comments are closed.