Cyprus

Download information leaflet

Το σημείο συνάντησης ….
για τους χρήστες και παραγωγούς όλων των Υλικών Αναφοράς
Ποιοι είμαστε

Στόχος του Ευρωπαϊκού Εικονικού Ινστιτούτου για τα Υλικά Αναφοράς (VIRM) είναι να αποτελέσει ΤΟ σημείο συνάντησης για την Ευρωπαϊκή κοινότητα των Υλικών Αναφοράς. Δραστηριοποιεί ενεργά μια κοινοπραξία εμπειρογνωμόνων από όλη την Ευρώπη, καλύπτοντας οργανισμούς Ε&Τ, κρατικά και ιδιωτικά εργαστήρια, παραγωγούς ΥΑ και τη βιομηχανία.

Σκοπός είναι η διευκόλυνση της διάχυσης της πληροφορίας και της τεχνογνωσίας καθώς και η παροχή βοήθειας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ότι αφορά τα Υλικά Αναφοράς και συναφή πεδία. Ο καινοτόμος χαρακτήρας του VIRM στηρίζεται στην εικονική δομή του, που συνδυάζει μια ελάχιστη διοικητική υποδομή με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα ενός παν-Ευρωπαϊκού δικτύου ICT.

Έλεγχο των προϊόντων και των διαδικασιών ενθαρρύνοντας, επιταχύνοντας και διευκολύνοντας την αυξανόμενη χρήση των Υλικών Αναφοράς και συναφή θέματα (βαθμονόμηση, δοκιμή ικανότητος -proficiency testing) και διαπίστευση) σε πεδία που αφορούν κυρίως, αλλά όχι μόνο, το περιβάλλον, τη διατροφή, τα βιομηχανικά προϊόντα, τη φαρμακευτική και την ιατρική. Το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα αυξηθεί σε αναλογία των εσόδων που θα επιτευχθούν από τις συνδρομητικές εισφορές.

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης (Helpdesk) εδράζει στην Ιταλία (QualityConsult).

Σε ποιους απευθύνεται
Το VIRM απευθύνεται σε οποιονδήποτε θέλει να διατηρήσει υψηλό επίπεδο στην ποιότητα της εργασίας του. Οι ορθές μετρήσεις είναι ουσιώδεις για τη διατήρηση και τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων και των διαδικασιών στην έρευνα, στη βιομηχανία και στo εμπόριο. Επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση σε εθνικούς κανονισμούς και με τον τρόπο αυτό υποστηρίζουν τη βιομηχανία για αειφόρο οικονομική ανάπτυξη.

Τι προσφέρουμε
Το VIRM προσφέρει μέσω της ιστοσελίδας του, μια ποικιλία χρήσιμων εργαλείων στο πεδίο των Υλικών Αναφοράς και του Ποιοτικού Ελέγχου. Ο δικτυακός τόπος του Εικονικού Ινστιτούτου αποτελεί το σημείο κλειδί στη διασύνδεση των μελών του VIRM absl. Προσφέρει εκτεταμένη δυνατότητα αναζήτησης (άτομα, έργα, ΥΑ κλπ) ενώ αποτελεί το κεντρικό σημείο για τη διάχυση της δικής σας πληροφορίας (www.VIRM.net). Τα Μέλη και οι Συνδρομητές θα έχουν απεριόριστη πρόσβαση στις κοινόχρηστες υπηρεσίες, με τακτικά δελτία ενημέρωσης και πληροφορίες τόσο για τους χρήστες όσο και για τους παραγωγούς ΥΑ.

Αυτές θα περιλαμβάνουν:

·       βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης (π.χ. ‘Εύρεση ενός ΥΑ’, περιλαμβάνει προχωρημένες επιλογές αναζήτησης)

·       βιβλιοθήκη άρθρων που μπορούν να ληφθούν διαδικτυακά, οδηγίες σχετικές με τα ΥΑ, την Ποιοτική Ανάλυση (QA), τον Ποιοτικό έλεγχο (QC), τις αναλύσεις ρουτίνας κ.α.

·       διαδικτυακούς συνδέσμους με σχετικά έργα και συμπληρωματικές βάσεις δεδομένων

·       γεγονότα (συνέδρια, ημερίδες, εκπαίδευση)

·       παραγωγούς ΥΑ

·       βοήθεια και συμβουλές προς τους τελικούς χρήστες

·       λεξιλόγιο

·       ανοικτά σύνορα, με τα Εθνικά Σημεία Επαφής για την υπερπήδηση των γλωσσικών φραγμών

·       συνδέσμους προς όλα τα στρατηγικά σημεία της κοινότητας των ΥΑ

·       πίνακα ανακοινώσεων γνωστοποιείστε θέματα σχετικά με ΥΑ που σας απασχολούν

·       ηλεκτρονικά Ενημερωτικά Δελτία

·       συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμβουλές από αρμόδιους εμπειρογνώμονες σε πολύπλοκα θέματα

·       εύρεση εξειδικευμένης υπηρεσίας

επιπλέον χαρακτηριστικά και λεπτομέρειες:

Γραφείο Εξυπηρέτησης VIRM
Πρόκειται για τη μοναδική φυσική οντότητα του Εικονικού Ινστιτούτου. Λειτουργεί ως Γραφείο Εξυπηρέτησης επί τεχνικών θεμάτων, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και γραμματειακή υποστήριξη. Το προσωπικό που το στελεχώνει φροντίζει για τη συνεχή ενημέρωση της ιστοσελίδας ενώ είναι επίσης διαθέσιμο για τις Δικές σας ερωτήσεις. Προωθεί τις αναζητήσεις σας στον εμπειρογνώμονα μέλος του VIRM (info@VIRM.net)

Εθνικά Σημεία Επαφής
Εθνικά Σημεία Eπαφής είναι εγκατεστημένα σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Διαχέουν την πληροφορία, αναμένουν τις ερωτήσεις σας και μιλούν τη Δική σας γλώσσα.

Ενημερωτικό δελτίο
Μείνετε ενημερωμένοι (μηνιαία μέσω email) με τις τελευταίες πληροφορίες, νέα, συνέδρια, νέα ΥΑ κλπ από την κοινότητα των ΥΑ.

Διασυνδέσεις
Το VIRM διασυνδέει όλα τα μέλη της κοινότητας των ΥΑ. Παρέχει διασύνδεση ανάμεσα σε παραγωγούς και χρήστες των ΥΑ, σε διεθνείς οργανισμούς: σε Εσάς.

Συνδρομητής;
Η ιδιότητα του συνδρομητή σας δίνει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του VIRM, λήψη των ενημερωτικών δελτίων, χρήση των βάσεων δεδομένων, λήψη αρχείων μέσω διαδικτύου, κλπ. Η ετήσια συνδρομή θα είναι 150 €, έκπτωση στην τιμή αυτή μπορεί να γίνει σε περιπτώσεις που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση εγγραφής, απευθείας, συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής αίτησης στην ιστοσελίδα μας www.VIRM.net.

Συμπράξτε μαζί μας και προσθέστε αξία στις επιχειρήσεις σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Το εθνικό σημείο επαφής του VIRM για την Κύπρο είναι:

Δρ. Στέλλα Κάννα Μιχαηλίδου

Γενικό Χημείο του Κράτους

Κίμωνος 44, Λευκωσία 1451, Κύπρος

Εmail:  stellacm@spidernet.com.cy

Τηλ.    22301440

Φαξ.    22316434

Συνδεθείτε με την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση http://www.VIRM.net.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλια επικοινωνήστε με το διεθνές γραφείο εξυπηρέτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@VIRM.net.

Comments are closed.