Czech Republik

Download information leaflet

Prostor pro setkávání … .
všech uživatelů a výrobců referenčních materiálů

Kdo jsme

Účelem Virtuálního ústavu pro referenční materiály (VIRM) je nabídnout prostor pro setkávání všech činných v oblasti referenčních materiálů. Je založen na aktivní činnosti konsorcia expertů z výzkumných a vývojových organizací, státních a soukromých laboratoří, výrobců RM a průmyslu z celé Evropy.

Jeho účelem je usnadnit rozšiřování informací a rad, znalostí a pomoci v oblasti referenčních materiálů a příbuzných oborech. Inovační charakter VIRM. spočívá v jeho virtuální struktuře, spojující minimální logistickou infrastrukturu s maximální efektivitou informační komunikační technologie v rámci Evropy.

Cílem této VIRM je zlepšit řízení jakosti výrobků a procesů usnadněním a povzbuzením pro zvýšené používání referenčních materiálů a příbuzných činností (kalibrace, testování způsobilosti a akreditace) zejména v oborech životního prostředí, výživy, průmyslových výrobků, ve farmaceutických a lékařských oborech, ale nejen v nich. Rozsah nabízených služeb se bude rozvíjet s rostoucím příjmem od abonentů.

Pro koho?
VIRM je určen pro každého, jehož úkolem je udržovat vysokou úroveň práce. Správná měření jsou základem pro udržování a řízení kvality výrobků a procesů ve výzkumu, výrobě a obchodu. Ta zpětně zajišťují splnění národních předpisů a tak podporují průmysl v rozvoji udržitelného ekonomického růstu.

Co nabízíme
VIRM nabízí prostřednictvím webové stránky celou řadu užitečných nástrojů v oblasti referenčních materiálů a řízení jakosti. Webová stránka VIRM je klíčovým spojením mezi členy VIRM. Nabízí rozsáhlé možnosti vyhledávání (osoby, projekty, referenční materiály, aj.) a Vaším centrem pro rozšiřování informací (www.VIRM.net). Členové a abonenti budou mít neomezený přístup k obecně používaným nástrojům, pravidelnému vydání elektronických novin a informací jak pro uživatele, tak výrobce referenčních materiálů (RM). Budou zahrnovat:

·         vyhledávací databázi (např. „najdi RM“ s pokročilými možnostmi hledání)

·         knihovnu situačních článků (ke stažení), pokyny (Guidelines) vztahující se k RM, zabezpečování a řízení jakosti (QA, QC), rutinním analýzám, aj.

·         síť odkazů na příbuzné projekty a databáze

·         události (konference, semináře, kurzy)

·         producenty RM

·         poradnu pro konečné uživatele

·         seznam terminologických vysvětlivek

·         otevřené hranice pomocí Národních kontaktních středisek k překonání jazykových bariér

·         síť odkazů na všechny činitele ve společenství RM

·         nástěnku pro zviditelnění Vašich záležitostí týkajících se RM

·         elektronické noviny

·         konsultační služby, „přesně šité“ expertízy pro složité záležitosti

·         službu „najdi odborníka“

Další charakteristiky a detaily:

Poradna VIRM.
Je jedinou fyzickou jednotkou VIRM. Funguje jako technická poradna, sekretariát a spojení na experty. Její zaměstnanci zajišťují kontinuální aktualizaci webové stránky, ale jsou také k dispozici pro Vaše otázky. Předávají Vaše dotazy odborníkům v rámci VIRM. (info@VIRM.net).

Národní kontaktní střediska
NKS jsou ustanovena ve všech evropských zemích. Rozšiřují informace, jsou připravena na Vaše otázky a mluví Vaším jazykem.

Noviny
Aktualizují e-mailem v dvouměsíčních informace, novinky, konference, nové RM, atd. ze společenství RM.

Vazby
VIRM. spojí všechny činitele společenství RM. Poskytne vazby na výrobce a uživatele RM, na mezinárodní organizace: na Vás.

Abonent?
Předplatné Vám umožní přístup ke všem službám VIRM., zahrnuje předplatné elektronických Novin, použití databází, možnost stahování dokumentů, aj. Roční poplatek činí 150 €, pro slevy konzultujte webovou stránku VIRM. O předplatné můžete žádat přímo, on-line, vyplněním registračního formuláře na webové stránce www.VIRM.net.

Připojte se k nám a vylepšete si podmínky pro Vaše povolání či podnikání.

Kontaktujte nás
Národní kontaktní středisko VIRM. pro Českou republiku je:

doc. Ing. Jan Kučera, CSc.
Ústav jaderné fyziky AV ČR
odd. jaderné spektroskopie
250 68 Řež u Prahy

e-mail: kucera@ujf.cas.cz
tel.:              +420 266 172 268
fax:              +420 220 941 130
Webová stránka: http://www.VIRM.net

S otázkami a připomínkami se obracejte na naši mezinárodní poradnu na adrese: info@VIRM.net

Comments are closed.