Estonia

Download information leaflet

Kohtumispaik …
kõikidele referentsmaterjalide kasutajatele ja tootjatele
Kes me oleme
Referentsmaterjalide Virtuaalinstituudi (VIRM) eesmärgiks on pakkuda kohtumispaika referenstmaterjalide spetsialistidele ja kasutajatele. See hõlmab eksperte kogu Euroopast, kattes teadus-arendus organisatsioone, riiklikke- ja eralaboreid, RM tootjaid ja tööstust.
Eesmärgiks on hõlbustada oskusteabe levitamist, nõu anda ja aidata referents- materjalidega seotud valdkondades. VIRM-i innovatiivne iseloom seisneb tema virtuaalses struk -tuuris, mis ühendab minimaalse logistilise infrastruktuuri maksimaalse efektiivsusega informatsiooni- ja kommunikatsiooni võrgustiku üle Euroopa.
Selle ühenduse eesmärgiks on parandada toodete ja protsesside kvaliteedikontrolli, julgustades, parandades ja hõlbustades sellega referentsmaterjalide ja sellega seotud valdkondade (kalibreerimine, pädevustestimine ja akrediteerimine) laialdasemat kasutamist sellistes valdkondades nagu keskkonna-, toidu-, tööstustoodete-, farmatseutilistes-, meditsiinilistes ja reas teistes valdkondades. Pakutud teenuste ulatus võib laieneda vastavalt tellija tasudest laekuvatele sissetulekutele.
Infopunkt asub Itaalias (QualityConsult, Rome).
Kelle jaoks?
VIRM on mõeldud kõigile, kellel on oluline mõõtmiste kvaliteedi kõrge tase. Korrektsed mõõtmised on olulised selleks, et saavutada toodete ja protsesside kvaliteet uurimistöös, tootmises ja kaubanduses. Nad on olulised tootmise arendamiseks, riiklike regulatsiooni-de täitmise tagamiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu saavutamiseks
Mida me pakume
VIRM pakub läbi veebilehekülje laia valikut materjale kvaliteedikontrolli ja referents -materjalide valdkonnas. VIRM-i veebilehekülg on võtmeühenduseks tema liikmete vahel. Ta pakub laiaulatuslikke uurimisvõimalusi (isikud, projektid, RM-id jne.) ja on keskseks kohaks Teile informatsiooni levitamiseks (www.VIRM.net).
VIRM-i liikmetel ja tellijatel on neile materjalidele vaba juurdepääs. Regulaarselt ilmuvate ajalehtede kaudu levitatakse informatsiooni RM-de kasutajatele ja toot-jatele.
Veebilehekülg sisaldab:
•       andmebaasi otsingumootoriga (näit. ‘Otsi RM’), mis sisaldab edasisi otsingu valikuid
•       raamatukogu (dokumentide mahalaadimine), juhised, mis on seotud RM-dega, KT-ga, KK-ga ja rutiinsete analüüsidega jne.
•       lingid vastavatele projektidele ja täiendavatele andmebaasidele.
•       üritused (konverentsid, koosolekud, koolitused)
•       RM-de tootjad
•       abi ja nõuanded lõpptarbijale
•       terminoloogia sõnastik
•       avatud piirid koos riiklike kontaktisikutega, et üle saada keelebarjäärist
•       sidemed kõikide RM-i kasutavate huvigruppidega
•       sõnumi lehekülg, kus saab muuta oma RM-ga seonduvad küsimusi nähtavaks
•       elektrooniline uudiste sõnum
•       konsultatsiooniteenused, kõrgelt kvalifitseeritud ekspertnõuanne keerukate küsimuste kohta
•       spetsialisti teenuse leidmine
Lisaks veel mitmeid tunnusjooni ja detaile:
VIRM-i infolaud
On virtuaalinstituudi ainus füüsiline ühendus. Ta toimib nagu tehniline infolaud, ekspertteadmiste jaotuspaneel ja sekretariaat. Personal hoolitseb pidevalt veebilehekülje ajakohastamise eest ning nad on ka kättesaadavad ka Teie küsimustele. Nad edastavad Teie küsimused VIRM-i spetsialistile(info@VIRM.net)
Riiklikud kontaktisikud
RKI-d on esindatud kõigides Euroopa maades, levitavad informatsiooni, on valmis vastama kõikidele Teie küsimustele ja rääkima teie keelt.
Elektrooniline ajakiri
Ajakohastatakse e-maili teel iga kahe kuu järel viimaste informatsioonidega, uudistega, konverentsidega, uute RM-dega jne.
Lingid
VIRM ühendab kõiki RM-de huvilisi – tootjaid, rahvusvahelisi organisatsioone, kasuta- jaid: Teile.
Tellija?
Tellijaks olemine võimaldab teie juurdepääsu kõikidele VIRM-i teenustele, uudistele lehe tellimisele, andmebaaside kasutamisele, allalaadimisvõimalustele jne. Aastamaks on 150 eurot, rakendatavad soodustused vaata oma veebileheküljelt , te võite soovi avaldada otse, online-lt, täites registreerimisvorm meie veebileheküljelt www.VIRM.net.
Ühinege meiega ja lisage väärtust oma ärile.
Meie kontaktandmed
Meie veebileheküljg: http://www.VIRM.net
Olles kord seal, kliki oma riigilipule ja leia info Oma keeles.
VIRM kontaktisik Eestis on:
Anu VIITAK
Tallinna Tehnikaülikool
Akadeemia tee 15
12618 Tallinn
T:       +3726204331
F:       +3726202020
E:       anuv@edu.ttu.ee
Küsimuste ja kommentaaridega võite pöörduda infopunkti: info@VIRM.net

Comments are closed.