Finland

Download information leaflet

Kohtaamispaikka kaikille vertailumateriaalien käyttäjille ja valmistajille
Keitä me olemme?
Vertailumateriaalien virtuaali-instituutti (VIRM) haluaa tarjota kohtaamispaikan Euroopan vertailumateriaaliyhteisölle. VIRM pyrkii aktiivisesti yhdistämään eurooppalaisia asiantuntijoita tuotekehitysorganisaatioista, julkisista ja yksityisistä laboratorioista, vertailumateriaalivalmistajista ja teollisuudesta.
Tarkoituksena on jakaa tietoa, neuvoja ja asiantuntemusta vertailumateriaaleista sekä niihin liittyvistä kysymyksistä. VIRM:n innovatiivisuus perustuu sen virtuaaliseen rakenteeseen, jossa minimaalinen logistinen infrastruktuuri yhdistetään euroopanlaajuiseen ICT-verkon maksimaaliseen tehokkuuteen.
Päämääränä on parantaa tuotteiden ja prosessien laatua ja tehostaa laadunvarmistusjärjestelmien ja –menettelyiden (kalibrointi, pätevyystestaus, akkreditointi) hyödyntämistä edistämällä ja helpottamalla niihin läheisesti liittyvien vertailumateriaalien käyttöä, erityisesti ympäristötutkimuksessa sekä elintarvike- ja lääketeollisuudessa.
Verkkosivujen ylläpitoon liittyvä Helpdesk sijaitsee Italiassa (QualityConsult. Rome). Virtuaali-instituutin palveluja ylläpidetään ja kehitetään käyttäjämaksuista saaduilla tuloilla.
Kenelle?
VIRM on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat ja haluavat ylläpitää korkeaa laatua. Oikeat mittaustulokset ovat välttämättömiä tuotteiden ja prosessien laadunvarmistuksessa ja ylläpidossa niin tutkimuksen, tuotannon kuin kaupan aloilla. Laadukkailla mittaustuloksilla voidaan osoittaa kansallisen lainsäädännön vaatimusten täyttyminen, mikä omalta osaltaan parantaa teollisuuden edellytyksiä kestävään taloudelliseen kasvuun.
Mitä tarjoamme?
VIRM tarjoaa verkkosivujensa kautta runsaasti vertailumateriaalien käyttöön ja laadunvarmistusjärjestelmien rakentamiseen ja kehittämiseen liittyviä työkaluja. Yhteydenpito VIRM:n puitteissa tapahtuu verkkosivujen kautta. Ne tarjoavat kattavat hakupalvelut (henkilöitä, projekteja, vertailumateriaaleja jne.) ja mahdollistavat tiedon laajan levittämisen (www.VIRM.net). Jäsenenä tai tilaajana Sinulla on pääsy kaikkiin palveluihin, joista löytyy tietoa sekä vertailumateriaalien käyttäjille että valmistajille. Palveluihin kuuluu:
•       Hakukoneella varustettu tietokanta (esim. `Etsi RM´ sisältää laajat hakumahdollisuudet)
•       Kirjasto, jossa verkosta ladattavia raportteja, ohjeita liittyen vertailumateriaaleihin, laadunvarmistukseen, laadunvalvontaan, rutiinianalyyseihin jne.
•       Linkkejä aiheeseen liittyviin projekteihin ja täydentäviin tietokantoihin
•       Tapahtumat (konferenssit, workshopit, koulutus)
•       Luettelo vertailumateriaalien valmistajista
•       Käyttäjien neuvonta ja opastus
•       Sanasto
•       Kansalliset yhteystahot kieliongelmien helpottamiseksi
•       Linkkejä kaikkiin vertailumateriaalitahoihin
•       Tiedotussivut, joilla voit tiedottaa vertailumateriaaleistasi
•       Elektroninen uutiskirje
•       Konsultointi- ja asiantuntijapalvelut – hakemisto
Muita palveluja:
VIRM helpdesk
Virtuuaali-instituutin Helpdesk toimii teknisenä tukena, asiantuntijatiedon vaihdepalveluna ja instituutin kansliana. Henkilökunta huolehtii nettisivujen jatkuvasta päivittämisestä, ja avustaa Sinua mahdollisissa ongelmissasi. Tiedustelut ohjataan eteenpäin VIRM:n asiantuntijajäsenille (info@VIRM.net)
Kansalliset kontaktit
Jokaisessa Euroopan maassa toimii kansalliset yhteyspiste. Ne jakavat tietoa ja vastaavat kysymyksiisi Sinun äidinkielelläsi.
Uutiskirje
Saat viimeisintä tietoa (uutiset, konferenssit, uudet vertailumateriaalit jne.) kahdesti viikossa sähköpostitse.
Linkit
VIRM linkittää yhteen kaikki vertailumateriaaleista kiinnostuneet tahot. Se tarjoaa mm. linkkejä vertailumateriaalien valmistajiin ja käyttäjiin sekä muihin alan kansainvälisiin toimijoihin.
Tilaaja?
Tilaajana saat käyttöösi kaikki VIRM:n palvelut, jotka käsittävät mm. uutiskirjeen sekä oikeuden tietokantojen käyttöön ja tiedostojen lataamiseen. Tilaajamaksu on 150 € vuodessa. Tietoja mahdollisista alennuksista löytyy verkkosivuiltamme. Tilaajaksi voit hakea täyttämällä rekisteröitymislomakkeen verkkosivuillamme osoitteessa www.VIRM.net.
Liity meihin ja kasvata toimintasi arvoa.
Ota yhteyttä!
Suomen VIRM-yhteyspiste:
Margareta WAHLSTRÖM
VTT
Biologinkuja 7, PL 1602
FIN-02044 VTT, FINLAND
e-mail: margareta.wahlstrom@vtt.fi
puh.              +358 20 722 5299
fax               +358 20 722 7026
Käy myös verkkosivuillamme osoitteessa: www.VIRM.net
Kysymyksissäsi voit myös kääntyä kansainvälisen helpdeskimme puoleen osoitteessa info@VIRM.net

Comments are closed.