Hungary

Download information leaflet

A találkozóhely. . .
mindenki számára, aki referencia anyagot használ fel vagy állít elő

Bemutatkozunk
A VIRM (Virtual Institute for Reference Materials) abból a célból jött létre, hogy találkozóhelyként szolgáljon a közösség referencia anyagokkal kapcsolatba kerülő szakemberei számára. A VIRM – egyfajta konzorciumként – egész Európából gyűjti össze a szakértőket, lett légyen szó K+F szervezetekről, állami vagy magán laboratóriumokról, referencia anyag gyártókról és ipari csoportokról.
Tevékenysége révén a VIRM arra hivatott, hogy megkönnyítse a referencia anyagokhoz és a kapcsolódó területekhez fűződő információ, szakértelem és tapasztalat minél szélesebb körben történő terjesztését – mindezt úgy, hogy idővel nélkülözhetetlen segítőtárssá váljon az analitikai mérések minőségbiztosításában. A VIRM egyedisége virtuális felépítésében rejlik: a lehető legkisebb logisztikai háttér mellett a lehető leghatékonyabb, teljes Európára kiterjedő információtechnológiai hálózatként működhet.
Az egyesülés célja a termékek minőségbiztosításának javítása, a referencia anyagok és az ehhez kapcsolódó tudás (kalibrálás, jártassági vizsgálat, akkreditáció) elterjesztése, katalizálása és hasznosítása elsősorban a környezetvédelem, az élelmiszeripar, az ipari termékek és a gyógyszeripar területén. A kínált szolgáltatások mértéke az előfizetések mértékében emelkedik.
A segítségpont jelenleg Olaszországban van (QualityConsult, Rome).
Kinek segítünk?
A VIRM nyitott mindenki számára, akinek munkája során folytonosan kiemelkedő minőségi szintre kell törekednie. Akár kereskedelemről, akár ipari vagy kutatási tevékenységről van szó, a szolgáltatások, termékek és módszerek minőségének szabályozása kizárólag kifogástalan mérésekkel oldható meg. Ezek révén lehet megfelelni a nemzeti szabályozásoknak, és így lehet az ipar számára támogatást nyújtani a fenntartható gazdasági fejlődéshez.
Mivel szolgálunk?
Honlapja révén a VIRM a referencia anyagok és a minőségszabályozás területén használható eszközök, módszerek és eljárások széles skáláját nyújtja. A Virtuális Intézet honlapja a kapcsolódási pont a társaság tagjai között. Ez e lehetőségek nagy tárházát szolgáltatja (keresés a tagok közt, RM-ek közt, projektek közt) és ez az információcsere központja (www.VRM.net). Az intézmény tagjai korlátlan hozzáféréssel rendelkeznek az általános szolgáltatásokhoz, a rendszeres kiadványokhoz és a referencia anyag előállítóknak ill. felhasználóknak szánt információkhoz, amelyeket az alábbi felsorolás ismertet:
•       adatbázis – pl. referencia anyag – keresési funkciókkal, mely kiemelt kereséseket is lehetővé tesz.
•       letölthető (helyzet)jelentések könyvtára, útmutatók az RM, QA, QC, rutin analízis területein.
•       a referencia anyagokhoz, minőségbiztosításhoz és –szabályozáshoz, rutin mérési feladatokhoz kapcsolódó témák, pályaművek, leírások és irányelvek honlapjaira mutató link-gyűjtemény
•       kapcsolódó események ismertetése (konferenciák, továbbképzések, műhelyviták)
•       referencia anyag előállítók bemutatása
•       felhasználói segédanyagok és tanácsadás
•       szójegyzék
•       a Nemzeti Kapcsolattartó Személyek adatai a nyelvi nehézségek áthidalására
•       Az összes RM gyártó adatbázisa
•       on-line hírújságok
•       továbbképzési lehetőségek
•       konzultációk, válaszadási lehetőségek
Tevékenységeink:
Honlap
A virtuális intézmény honlapja révén teremt kapcsolattartási lehetőséget a VIRM tagok között. Kiterjedt keresési módozatokat nyújt (pl. referencia anyagokra, pályaművekre, személyekre stb.) és központként szolgál az Öntől származó információ továbbadására (www.VIRM.net).
Hírújság
A kéthetente megjelenő és e-mailben terjesztett újság révén birtokába juthat a referencia anyagokat használó kollégáktól származó legújabb híreknek, tudomást szerezhet konferenciákról, új referencia anyagokról, stb.
VIRM információs központ (Helpdesk)
Ez a virtuális intézmény egyetlen fizikai megnyilvánulása. A személyzet egyrészt felelős a honlap rendszeres frissítéséért, másrészt az Öntől érkező kérdéseket is ők dolgozzák fel és továbbítják a VIRM szakértőihez (info@VIRM.net).
Nemzeti Kapcsolattartó Személyek
Kollégáink rendelkezésére állnak az összes európai országban: segítenek az információk-adatok továbbításában/terjesztésében, várják az Ön kérdéseit és természetesen beszélik az Ön anyanyelvét.
Kapcsolattartási adatok (webcím- és link-gyűjtemény)
A VIRM össze fogja kapcsolni a referencia anyagokkal foglalkozó összes szakembert; láncszemként fűzi majd össze a referencia anyagok előállítóit, felhasználóit, nemzetközi szervezeteket – Önnel.
Előfizetés?
Amennyiben előfizet 150 Eurót évente, igénybe veheti összes VIRM szolgáltatást, hírújsághoz, adatbázisok használatához, letöltési lehetőségekhez, stb. A web oldal ismerteti a díjmérséklés lehetőségeit is. Közvetlenül előfizethet a Web lapon, kitöltve a regisztrációs lapot a www.VIRM.net -en.
Legyen a tagunk és javítsa üzlet lehetőségeit!
Lépjen velünk kapcsolatba!
Látogasson el honlapunkra: http://www.VIRM.net
Az oldalon kattintson rá nemzeti színű lobogójára, és ezt követően anyanyelvén találja majd meg a szükséges információkat. A VIRM [magyarországi] kapcsolattartó személye:
Prof. Dr. FODOR Péter
Corvinus Egyetem
Élelmiszertudományi Kar, Alkalmazott Kémia Tanszék
Budapest 1118, Villányi út 29-33
Tel.:              +3613726255
Fax:              +3614664272
e-mail cím:     fodorp@omega.kee.hu.
Kérjük Önt, hogy amennyiben kérdése merülne fel ill. észrevételeivel járulna hozzá a VIRM működéséhez, lépjen velünk kapcsolatba az “ info@VIRM.net ” e-mail címen elérhető nemzetközi információs központunkon keresztül.

Comments are closed.