Lithuania

Download information leaflet - Lithuania

Susitikimo vieta …
Visiems pamatinių medžiagų gamintojams ir vartotojams
Kas mes
Virtualaus Europos pamatinių medžiagų instituto (VIRM) tikslas pasiūlyti Europos pamatinių medžiagų bendruomenei SUSITIKIMO VIETĄ. Tai apimtų visos Europos ekspertų konsorciumą, įskaitant R+D organizacijas, valstybines ir privačias laboratorijas, PM gamintojus ir pramonę.
Mūsų tikslas būtų pateikti informaciją apie pasiūlymus, patyrimą ir pagalbą, dirbant su pamatinėmis medžiagomis ir artimose srityse. VIRM inovacinį charakterį sudaro jos virtuali struktūra, jungianti minimalę logistinę infrastruktūrą su maksimaliu Europinio ICT tinklo efektyvumu.
VIRM tikslas visoje Europoje pagerinti produktų Kokybės Kontrolę ir paskatinti Pamatinių medžiagų didesnį panaudojimą, o taip pat ir artimose srityse (kalibravime, tarplaboratoriniuose bandymuose ir akreditacijoje), nelimituojant jų panaudojimo aplinkosaugoje, maisto ir pramonės produktuose, farmacijoje ir medicinoje. Pasiūlytų patarnavimų lygis bus priklausomas nuo užsakytojų mokamų mokęsčių.
VIRM pagalbos skyrius yra Italijoje (QualityConsult, Rome).
Kam
VIRM padės kiekvienam, kuris siekia palaikyti aukštą darbo kokybės lygį. Teisingi matavimai yra pagrindas, palaikant ir kontroliuojant produktų kokybę, tyrimų procesus, gamybą ir prekybą. Jie garantuos nacionalinių reglamentų laikymąsį ir tuo parems besivystančios pramonės pastovų ekonomikos augimą.
Ką mes siūlome
VIRM savo tinklapyje siūlo daug naudingos medžiagos apie pamatinių medžiagų naudojimą ir jų taikymą kokybės kontrolėje. Virtualaus instituto tinklapis suteikia galimybę VIRM narių bendravimui. Jis siūlo dideles paieškos galimybes (žmonių, projektų, PM ir kt.) ir tai bus pagrindinė vieta pasikeičiant informacija www.VIRM.net). Nariai ir užsakovai turės nelimituotą priėjimą prie bendrų naudojimo duomenų, reguliaraus informacinio biuletenio ir informacijos PM gamintojams ir naudotojams. Tai sudarys:
•         pasiekiamą duomenų bazę (pvz. Rasti RM, įskaitant gavimo galimybes),
•         straipsnių biblioteką, žinynus apie PM, KK, KP, rutuninę analizę ir t.t.,
•         giminingų projektų tinklą ir papildomas duomenų bazes,
•         renginius (konferencijas, mokyklas, seminarus),
•         PM gamintojus,
•         pagalbą ir patarimus,
•         bibliotekas ir žinynus,
•         atviras sienas, bendravimą be kalbos barjero su nacionaliniais koordinatoriais
•         galimybę bendrauti su visais PM bendruomenės tarpininkais,
•         siusti pasiūlymus; pasidalinti PM naudojimo patirtimi,
•         elektroninius biuletenius
•         konsultacijų galimybes, ekspertų kompleksiniams tyrimams atlikti,
•         rasti aptarnavimo specialistus,
ir daugiau būdų ir detalių:
VIRM pagalbos skyrius.
Tai yra vienintelė Virtualaus instituto fizinė būtis. Jis veikia kaip Techninis pagalbos skyrius, jungiantis ekspertų ir sekretoriato nuomones. Personalas rūpinasi pastoviu tinklapio atnaujinimu, tačiau Jūsų klausimai taip pat gali juos pasiekti. Jie nukreips Jūsų abejones specialiems VIRM nariams (info@VIRM.net).
Nacionaliniai koordinatoriai.
Nacionaliniai koordinatoriai paskirti visoms Europos šalims. Jie visada paskleis informaciją, bus pasiruošę atsakyti į Jūsų klausimus ir bendrauti Jūsų kalba.
Informacinis biuletenis.
Laikotarpiu atnaujinamas elektroniniu paštu apie pamatinių medžiagų bendruomenės naujienas, konferencijas, naujas PM ir t.t.
Ryšiai.
VIRM taps ryšių su visa PM bendruomene tarpininku. Ji suteiks ryšius su PM gamintojais ir naudotojais, tarptautinėmis organizacijomis, su Jumis.
Užsakovas?
Užsakovas leis Jums pasinaudoti visomis VIRM galimybėmis, informaciniu biuleteniu, prenumerata, duomenu baze, panaudojimo galimybėmis ir t.t. Metinis mokęstis yra 150 eurų, apie galimas nuolaidas žiūrėkite mūsų tinklapyje. Jūs galite bendrauti tiesiogiai, užpildant registracijos formą, mūsų tinklapyje www.VIRM.net.
Prisijunkite prie mūsų ir pagerinkite savo veiklą.
Ieškokite mūsų
VIRM nacionalinis koordinatorius Lietuvai yra:
doc. Irvis BLAŽYS
VU Chemijos fakultetas
Naugarduko 24
03225 Vilnius
Email:            irvis.blazys@chf.vu.lt
Telefonas:     +370 2336310
Fax:              +370 2330987
Prisijunkite prie mūsų tinklapio http://www.VIRM.net.

Comments are closed.