Poland

Download information leaflet - Poland

FORUM . . .
użytkowników i producentów materiałów odniesienia
Kim jesteśmy
Zadaniem powołanego Wirtualnego Instytutu Materiałów Odniesienia (VIRM) jest stworzenie forum dyskusyjnego dla środowiska producentów i użytkowników materiałów odniesienia. Forum to stanowi konsorcjum ekspertów z całej Europy, z uwzględnieniem przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych, laboratoriów państwowych i prywatnych, producentów materiałów odniesienia oraz przedstawicieli przemysłu.
Celem działalności Instytutu jest rozpowszechnianie informacji, zapewnienie doradztwa, specjalistycznej wiedzy i pomocy w zakresie produkcji i użytkowania materiałów odniesienia oraz tematów pokrewnych. Nowatorski charakter tej propozycji polega na jego wirtualnej strukturze, łączącej niezbyt rozbudowaną infrastrukturę logistyczną z dużą efektywnością sieci ICT obejmującej całą Europę.
Celem stowarzyszenia jest poprawa kontroli jakości produktów i procesów, poprzez ułatwianie dostępu i zachęcanie do stosowania materiałów odniesienia i innych działań (kalibracja, testy biegłości i akredytacja) głównie w zakresie badań środowiska, żywności, produktów przemysłowych, farmaceutycznych i medycznych. Zakres usług oferowanych przez Instytut będzie ulegał rozszerzeniu wraz ze wzrostem dochodów z opłat abonenckich.
Biuro mieści się we Włoszech (QualityConsult, Rome).
Dla kogo?
VIRM służy pomocą każdemu, kto jest zainteresowany utrzymywaniem wysokiej jakości swojej pracy. Poprawność pomiarów jest zasadniczą sprawą dla utrzymania i kontroli jakości produktów i procesów w badaniach, produkcji i handlu. Dzięki temu można spełnić normy krajowe i w ten sposób wspierać przemysł w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
Co oferujemy ?
Poprzez własną stronę domową VIRM oferuje szeroki zakres użytecznych narzędzi w dziedzinie materiałów odniesienia i kontroli jakości. Strona domowa Wirtualnego Instytutu jest podstawowym sposobem łączności pomiędzy członkami VIRM. Witryna Instytutu oferuje szeroki wachlarz funkcji przeszukiwania (osoby, projekty, materiały odniesienia, itp.) i jest dogodnym miejscem rozpowszechniania informacji (www.VIRM.net).
Członkowie i abonenci Instytutu będą mieli nieograniczony dostęp do materiałów wspólnego użytku; regularnie będą pojawiać się biuletyny i informacje przeznaczone zarówno dla użytkowników jak i producentów materiałów odniesienia. Dostępne informacje będą obejmowały:
•       bazę danych (np. „wyszukaj dany materiał odniesienia”, opcje zaawansowanego wyszukiwania)
•       bibliotekę publikacji tematycznych, wytyczne dotyczące materiałów odniesienia, zapewnienia jakości, kontroli jakości, rutynowych analiz itp.
•       połączenia (linki) do tematycznych projektów i uzupełniających baz danych
•       wydarzenia (konferencje, warsztaty, kursy)
•       wykaz producentów materiałów odniesienia
•       pomoc i porady dla użytkowników
•       słownik
•       kontakt w języku ojczystym z Krajowym Punktem Kontaktowym (KPK), co ułatwi pokonanie barier językowych
•       połączenia (linki) do środowisk zainteresowanych materiałami odniesienia
•       zespół przekazywania informacji; uwidocznij własne zagadnienia w zakresie materiałów odniesienia
•       biuletyn wydawany w formie elektronicznej
•       serwis consultacyjny, porady eksperckie w zakresie złożonych problemów analitycznych
•       specjalistyczny serwis
VIRM (Helpdesk)
Jest to jedyna fizyczna jednostka Wirtualnego Instytutu. Biuro pełni rolę sekretariatu, pośrednika w wymianie wiedzy eksperckiej oraz komórki technicznej. Personel biura zajmuje się ciągłym uaktualnianiem sieci, jest także gotowy do przyjmowania Państwa pytań, przekazywanych tym członkom VIRM, którzy są specjalistami w danym temacie (info@VIRM.net).
Krajowe Punkty Kontaktowe
Krajowe Punkty Kontaktowe (KPK) zostały założone we wszystkich krajach europejskich. Ich zadaniem jest rozpowszechnianie informacji, gotowość do udzielania odpowiedzi na Państwa pytania w Państwa języku ojczystym.
Biuletyn
Uzyskają Państwo (w systemie dwumiesięcznym) pocztą elektroniczną najnowsze wiadomości, terminy konferencji i informacje o nowych materiałach odniesienia pochodzące ze środowiska będącego na bieżąco w tych zagadnieniach.
Połączenia (linki)
Wirtualny Instytut powinien połączyć całe środowisko związane z materiałami odniesienia. Instytut zapewni połączenia (linki) do producentów i użytkowników materiałów odniesienia, do organizacji międzynarodowych, a przede wszystkim do Państwa.
Abonent?
Opłata abonencka zapewnia dostęp do wszystkich usług, biuletynów, bazy danych, wszelakich funkcji serwera Instytutu, itp. Roczna opłata wynosi 150 €; informacje o upustach znajdą Państwo na stronie domowej. Mogą państwo zapisać się do Instytutu bezpośrednio (on-line) przez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie domowej www.VIRM.net.
Zwiększ i podnieś w ten sposób swoje umiejętności!
Kontakt
Krajowy punkt kontaktowy dla Polski:
Bogdan ZYGMUNT
Politechnika Gdańska
Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
Email:            zygmuntb@chem.pg.gda.pl
Telefon:        +4858 3472210
Fax:              +4858 3472694
Nasza sieć: http://www.VIRM.net
Pytania i uwagi należy kierować do naszego biura: info@VIRM.net

Comments are closed.