Romania

Download information leaflet - Romania

ACEL loc de întâlnire …
pentru toţi utilizatorii şi producătorii de Materiale de Referinţă
Cine suntem
Ţelul Institutului Virtual pentru Materiale de Referinţă (VIRM) este acela de a oferi locul de întâlnire pentru comunitatea de Materiale de Referinţă. Într-o manieră activă, institutul implică un consorţiu de experţi din întreaga Europă, care reprezintă organizaţii de C-D, laboratoare guvernamentale şi private, producători de MR-uri şi industria.
Scopul institutului este de a facilita diseminarea informaţiei şi consultanţa, know-how şi sprijin în ceea ce privesc MR- urile şi domeniile conexe. Caracterul inovativ al VIRM constă din structura sa virtuală, care combină o minimă infrastructură logistică cu flexibilitatea maximă a reţelei ICT cu întindere europeană.
Scopul VIRM este acela de a îmbunătăţi Controlul Calităţii produselor şi proceselor prin încurajarea, catalizarea şi facilitarea utilizării largi a materialelor de referinţă şi a aspectelor conexe (etalonare, testarea capabilităţii şi acreditarea) în ceea ce priveşte mediul, produsele industriale şi alimentare, industria farmaceutică şi sectorul medical, fără însă a se limita la aceste domenii. Gama de servicii oferite se va dezvolta paralel cu sursele de venit rezultate din cotizaţiile de membru.
Biroul de informaţii este localizat în Italia (QualityConsult, Rome).
Pentru cine?
VIRM aslb se adresează tuturor celor ce trebuie să-şi păstreze un nivel înalt de calitate al activităţii proprii. Măsurările corecte sunt esenţiale pentru a menţine şi controla calitatea produselor şi proceselor în cercetare, producţie şi în comerţ. Ele asigură îndeplinirea reglementărilor naţionale şi, prin aceasta, susţin industria în dezvoltarea durabilă.
Ce oferim
Prin intermediul paginii sale de web, VIRM oferă o gamă largă de instrumente utile în domeniul Materialelor de Referinţă şi al Controlului Calităţii. Pagina de web a Institutului Virtal este legătura cheie dintre membrii VIRM. Ea oferă facilităţi de căutare extinse (persoane, proiecte, MR-uri etc.) şi este locul central pentru diseminarea reciprocă a informaţiilor (www.VIRM.net). Membrii vor avea acces ne-limitat la utilizarea comună a facilităţilor, inclusiv la noutăţile şi informaţiile destinate atât utilizatorilor cât şi producătorilor de MR-uri. Aceste facilităţi includ:
•         o Bază de date care poate fi explorată (de exemplu “Găseşte un MR” include opţiuni avansate de căutare)
•         librărie de articole (ce pot fi descărcate), ghiduri legate de MR-uri, QA, QC, analizele de rutină etc.
•         o reţea de legături cu proiecte înrudite şi baze de date complementare
•         evenimente (conferinţe, seminarii, instruire)
•         producători de MR-uri
•         ajutor şi sfat pentru utilizatorii finali
•         glosar
•         Frontiere deschise cu Punctele Naţionale de Contact pentru a depăşi bariere lingvistice
•         legături directe cu toţi factorii de decizie a comunităţii de MR
•         cadru pentru transmiterea mesajelor; dezvăluiţi-vă problemele legate de MR
•         o publicaţie electronică Newsletter
•         servicii de consultanţă, sfat competent pentru problematici complexe
•         modalitate de a găsi un serviciu specializat
Mai multe caracteristici şi detalii:
Birou de informaţii al VIRM
Biroul este singura entitate fizică a Institutului Virtual. El acţionează ca birou tehnic, comutator de cunoştinţe expert şi secretariat. Personalul său se ocupă de actualizarea continuă a paginii de web, dar, este disponibil şi pentru întrebările Dvs. El direcţionează aceste întrebări ale Dvs. expertului din VIRM (info@VIRM.net).
Puncte Naţionale de Contact (NCP)
NCP-uri sunt stabilite în toate ţările europene. Acestea vor disemina informaţiile, sunt gata să vă furnizeze informaţii şi vorbesc limba Dvs.
Publicaţie Newsletter
Fiţi informat prin e-mail cu cele mai recente informaţii, noutăţi, conferinţe, noi MR-uri, etc. privind comunitatea de Materiale de Referinţă.
Legături
VIRM va lega toţi factorii de decizie din comunitatea de MR. El va asigura legătura dintre producători şi utilizatori de MR-uri şi organizaţi internaţionale cu Dvs.
Cotizant?
Prin plata unei cotizaţii vă este permis accesul la toate serviciile VIRM, publicaţia Newsletter, utilizarea bazei de date, facilităţi de descărcare etc. O cotizaţie de 150 € va fi încasată; tipuri de reducere aplicabile pot fi vizualizate pe pagina web. Cererea se poate face direct on-line, prin completarea formularului de înregistrare ce poate fi procurat pe pagina www.VIRM.net.
Alăturaţi-ne şi adăugaţi valoare activităţii Dvs.
Contactaţi-ne
Punctul de Contact Naţional al VIRM pentru România este:
Mirella BUZOIANU
BRML – Institutul Naţional de Metrologie
tel:               021 334 50 60 int. 162
fax:              021 334 55 33
e-mail: buzoianu@inm.ro
Pentru orice întrebare şi comentarii contactaţi biroul nostru de informaţii, la adresa: info@VIRM.net

Comments are closed.