Slovenia

Download information leaflet - Slovenia

Informacijsko središče …
Za vse uporabnike in proizvajalce referenčnih materialov


Kdo smo
Glavni namen Virtualnega Instituta za referencne materiale (VIRM) je ustvariti informacijsko središče za področje referenčnih materialov. VIRM sestavlja konzorcij evropskih strokovnjakov, predstavnikov raziskovalno-razvojnih organizacij, vladnih in privatnih laboratorijev , proizvajalcev RM in industrije.
Glavni namen je širjenje informacij in svetovanje na področju RM in ostalih podobnih tem. Inovativnost VIRM se kaže v njegovi virtualni strukturi, ki z minimalno infrastrukturo zagotavlja maksimalno učinkovitost vse evropske ICT mreže.
Glavni cilj tega društva je izboljšati nadzor kvalitete proizvodov in procesov z bolj učinkovito uporabo referenčnih materialov in relevantnih aktivnosti (kalibracija, medlaboratorijske primerjave in akreditacija) na področju meritev v okolju, prehrane, industrijskih produktov, farmaciji, medicini in ostalih področij. Obseg uslug se bo razvijal sorazmerno z kotizacijo članov.
Vsakodnevna pomoč pa se nahaja v Italiji (QualityConsult, Rome).
Komu smo namenjeni?
VIRM je namenjen vsakomur, ki hoče obdržati visoko stopnjo kakovosti svojega dela. Pravilne meritve so namreč nujno potrebne za vzdrževanje in kontrolo proizvodov in procesov v raziskavah, proizvodnji in trženju. Z njihovo pomočjo izpolnjujemo predpise in s tem pomagamo industriji pri doseganju gospodarske rasti.
Kaj nudimo
Preko svoje spletne strani ponuja VIRM širok spekter uporabnih orodij na področju Referenčnih materialov in nadzora kakovosti. Spletna stran je ključna pri vzpostavljanju stikov med VIRM člani. Spletna stran nudi obsežne možnosti za iskanje relevantnih informacij kot so osebe, projekti, RM, itd. Istočasno pa vam omogoča širjenje informacij (www.VIRM.net). Člani in pridruženi člani bodo imeli neomejen dostop do vseh relevantnih informacij. Spletna stran bo vsebovala:
•         bazo podatkov (npr. “najdi RM” z uporabo najnovejših možnosti za iskanje),
•         knjižnico s pripadajočimi podatki; vodila o uporabi RM, QA, QC
•         kontakte z tematskimi mrežami in komplementarnih baz podatkov
•         dogodki (konference, delavnice, usposabljanja in šole)
•         proizvajalci RM
•         uporabniki in njihove sugestije
•         slovar
•         povezave na nacionalni ravni za premagovanje jezikovnih ovir
•         stiki z vsemi relevantnimi akterji
•         oglasna deska; tvoj RM postane viden vsem
•         elektronske novice usposabljanje v obliki tečajev
•         svetovanje,ki je prirejeno kompleksnim problemom
•         iskanje specialistične pomoči
Še nekaj pomembnih lastnosti in podrobnosti:
VIRM pomoč
To je služba VIRM, ki deluje kot tehnična pomoč, usmerjanje ekspertnega znanja in sekretariat. Osebje skrbi za stalno servisiranje spletnih strani in vprašanja, ki jih posreduje strokovnjakom, ki so člani VIRM (info@VIRM.net).
Nacionalne informacijske točke
Le-ti so ustanovljeni v vseh evropskih državah. Namenjeni so širjenju informacij, so pripravljeni pomagati, poznajo problematiko in govorijo uradni jezik te države.
Novice
Vsaka bodo uporabniki po elektronski pošti dobili novice, ki bodo vsebovale zadnje novice, novosti, novih RM, itd.
Povezave
VIRM bo povezoval vse člane RM skupnosti. Omogočal bo povezave do proizvajalcev RM in uporabnikov, mednarodnih organizacij: do vas.
Polnopravni član?
Pridružitev vam dovoljuje dostop do VIRM uslug. Letna članarina bo 150€. Prijavite se lahko direktno na spletni strani www.VIRM.net s tem, da izpolnite prijavnico. Če želite aktivno sodelovati pri nadaljnjem razvoju in načrtovanju deajvnosti VIRM potem se prijavite kot polnopravni član.
Stopite v kontakt z nami
Nacionalna kontaktna oseba v vaši državi je:
Dr. Milena HORVAT
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
Slovenia
E-pošptal:      milena.horvat@ijs.si
Telefon:        + 386 1 5885450
Faks:            + 386 1 5885346
Pridružite se na: http://www.VIRM.net.
Vsa ostala vprašanja pa pošljite na mednarodno kontaktno osebo, ki je na razpolago na: info@VIRM.net

Comments are closed.