Sweden

Download information leaflet - Sweden

Träffpunkten
för producenter och användare av referensmaterial
Vilka vi är
Målsättningen med Virtuella Institutet för Referens Material (VIRM) är att tillhandahålla en mötesplats för intressenter av Referens Material (RM). Institutet består av ett aktivt konsortium av experter från hela Europa och inkluderar forsknings- och utvecklingsorganisationer, statliga- och privata laboratorier, producenter av referens¬material samt industrier.
VIRM är till för att underlätta informationsspridning samt för att bistå med rådgivning och hjälp rörande RM och angränsande områden. I förlängningen skall verksamheten utvecklas till ett oumbärligt vektyg för kvalitetskontroll av analytiska provningar. VIRMs intresseområde omfattar alla Europeiska länder.
VIRM har målsättningen att förbättra kvalititskontrollen av produkter och processer genom att uppmuntra, katalysera och underlätta ökat användning av RMs. Samtidigt vill man befrämja kompletterande aktiviteter som kalibrering, ackreditering och provningsjämförelser (proficiency testing). Största intresse finns för miljö, livsmedel, läkemedel, medicin samt industriprodukter. Omfattningen av utbudet är planerat att utvecklas i linje med inkomsterna från abonemangsavgifter.
En hjälpbyrå finns i Italien (QualityConsult, Rome).
För vem?
VIRM vänder sig till alla som vill bibehålla en verksamhet som kännetecknas av hög kvalitet. Tillförlitliga mätdata behövs för att bevara och kontrollera kvaliten av produkter och processer inom forskning, tillverkning och handel. De garanterar att nationella regelverk följs och stödjer därigenom industrin i utvecklingen av uthållig ekonomisk tillväxt.
Det vi erbjuder
VIRM’s databaser kommer att ha omfattande information om referensmaterial och kvalitetssäkring. Websidan av institutet är en viktig länk mellan VIRM medlemmarna. Den tillåter omfattande sökmöjligheter (personer, projekt, RMs osv.) och den är en central plats för alla som vill sprida information (www.VIRM.net). Medlemmar och abonenter kommer att ha obegränsad tillgång till de vanligaste tjänsterna med reguljära nyhetsbrev och information för användare och producenter av RM. Tjänsterna kommer att inkludera:
•         Databas för sökning, till exempel för att hitta RM, den inkluderar avancerade sökmöjligheter.
•         Bibliotek för riktlinjer om RMs, QA/ QC, rutinanalysis osv. (kan laddas ner)
•         Nätverkskontakter med länkar till relaterade projekt och kompleterande databaser
•         Händelser, konferenser, arbetsseminarier, träning
•         Producenter av RM
•         Hjälp och råd för användare
•         Specialordbok
•         Öppen kommunikation med LKPs för att överbrygga språkbarriärer
•         Länkar till RMs intressegemenskapen
•         Anslagstavla som kan visa dina frågor om RMs
•         Elektronisk nyhetsbrev
•         Konsulttjänster, skräddarsydd rådgivning på komplexa frågor
•         Hitta en specialisttjänst
Flera tjänster och detaljer
VIRM användarhjälp
Detta är den enda konkreta delen av institutet. Man tillhandahåller teknisk användarhjälp, förmedlar kontakt till experter och fungerar som sekretariat. En annan uppgift är löpande uppgradering av websidan (info@VIRM.net) .
Lokala kontaktpersoner (LKP)
De finns i de flesta Europeiska länder för att sprida information och svara på eventuella frågor.
Nyhetsbrev
Utges via ”e-mail” med information om konferenser och RMs.
Länkar
Institutet kommer att föra samman intressenter av RMs inklusive användare och producenter.
Prenumerant?
Prenumeration ger tillgång till alla tjänster av VIRM inklusive tidsskrift, databas och möjlighet att inhämta annan elektronisk information. Årsavgiften är 150 Euro. Upplysningar om eventuella rabatter finns på hemsidan. Prenumeration kan beställas genom att fylla i registreringsformuläret från: www.VIRM.net.
Sök inträde och höj kompetensen av ditt företag.
Kontakta oss
VIRM kontaktperson för Sverige:
Bertil Magnusson
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
SP Swedish National Testing and Research Institute
Kemi och Materialteknik / Chemistry and Materials Technology
Box 857, SE-501 15  Borås, Sweden
E-mail: bertil.magnusson@sp.se
Tel.:             +46 33 16 50 00, (direkt) +46 33 16 52 75
Telefax:         +46 33 12 37 49
Mob.             +46 703 16 52 77
Se på våran websida: http://www.VIRM.net
Vid eventuella frågor eller kommentarer kontakta den internationella användarhjälpen: info@VIRM.net.

Comments are closed.